Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školy

1. 3. 2016

Logo školy

Školství – základní a mateřská škola

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Lično, okres Rychnov nad Kněžnou vznikla dne 1.1.2003. Tvoří ji čtyři součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Zřizovatelem organizace je Obec Lično. Škola jako příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky, které slouží  k  zajištění provozu obou budov. Zastupitelstvo obce včetně starosty  mají zájem o bezproblémový chod školy a jsou vstřícní k požadavkům příspěvkové organizace.

Základní škola je dvoutřídní, s 1. – 5. ročníkem 1. stupně ZŠ s kapacitou 40 žáků.  Do školy docházejí a dojíždějí děti z Lična, Radostovic, Ostašovic a  z Hoděčína. Ve škole funguje školní družina a pracují zde i zájmové útvary ( Dovedné ruce, Angličtina hrou, PC kroužek, Zdravověda, Kroužek mladých myslivců).

Mateřská škola je naplněná na 100% (kapacita je 28 dětí). Zpravidla všichni budoucí prvňáčci přecházejí ze školky do místní základní školy.

Děti z MŠ, ZŠ a zaměstnanci mají zajištěno stravování ve školní jídelně. Na tělesnou výchovu chodí děti do místní sokolovny, využívají venkovní hřiště TJ SOKOL Lično a k relaxaci školní dvůr s obří trampolínou a malým zahradním domkem.

Činnost naší málotřídní venkovské školy je výrazně propojena s životem obce i regionu, ve kterém žijeme. Pořádanými akcemi udržujeme staré zvyky a současně reagujeme na současné dění.Snažíme se v dětech vypěstovat pocit sounáležitosti ve vztahu k obci a  k lidem, s nimiž se setkávají, žijí a pracují. Pozornost věnujeme taktéž dění v rámci kraje, České republiky a Evropské unie.

Významným partnerem školy jsou rodiče.

Spolupráce s nimi probíhá prostřednictvím rodičovských schůzek v průměru 3 – 4 x ročně. Každý pedagog má přesně vymezené konzultační hodiny pro individuální komunikaci s rodiči a  je též nabízena možná spolupráce prostřednictvím mailování, informace mohou získávat taktéž prostřednictvím těchto www.stránek

Rodiče jsou pravidelně zváni do vyučování při příležitosti Dnů otevřených dveří, Dne slabikáře apod. Příležitostně zveme i seniory naší obce, pro které připravujeme společné posezení s pohoštěním. Vyvrcholením esteticko-výchovné činnosti bývají 1 - 2 veřejná kulturní vystoupení v rámci školního roku(adventní koncerty, divadla ...). Celkově je nutno zdůraznit, že většina rodičů má zájem o výchovu a vzdělávání svých dětí, činnost školy podporuje a s učiteli spolupracuje.

 

Významnou devízou je sehraný pracovní tým pedagogů i provozních zaměstnanců. Objem a kvalita práce dalece překračují rámec běžných povinností. Vzájemná vstřícnost, pochopení, ochota, společný zájem a  zapálení se pro určitý cíl jsou tím, co ovlivňuje image naší školy na veřejnosti. Příjemné prostředí vytváří pocit bezpečí, klidu a rodinné pohody. Dá se říci, že ve starobylé budově sídlí mladý duch.