Jdi na obsah Jdi na menu
 


BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLE

BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLE
k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 01. 09. 2020

Vážení rodiče, informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID –19.
1. Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními MŠMT a MZd České republiky a dle pokynu učitelů. Sledujte prosím
aktuální situaci.
2. Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti bez příznaků respiračních
onemocnění. Zde Vás žádáme o naprostou zodpovědnost.
3. Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
4. Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních
žáků oddělit. V tomto případě Vás budeme kontaktovat a žáka si musíte v co
nejkratší možné době vyzvednout. Do té doby je dítě umístěno v samostatné
místnosti. Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
5. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a
kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění.
Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
6. Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní
roušku“.
7. Škola je vybavena dezinfekcí, bezkontaktním teploměrem, jednorázovými
„pohotovostními“ rouškami, jednorázovými papírovými ručníky a rukavicemi.
8. Ve škole bude zajištěn zvýšený úklid s dezinfekcí a vyučující zajistí časté větrání
učeben.
9. Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
10. Prozatím omezíme mimoškolní akce°budeme se snažit umožnit žákům pobyt na čerstvém vzduchu v rámci hodin TV a aktivit ŠD.
11. Žádáme, abyste školu a družinu navštěvovali pouze ve výjimečných případech po
předchozí domluvě za účelem úředního jednání. Doporučujeme ve vstupní chodbě v přízemí školy
použit dezinfekci rukou a mít roušku. Pro komunikaci využívejte přednostně email
zsmslicno@seznam.cz nebo telefon 775 887 360.
11. Stravování bude probíhat za zpřísněných opatření.
11. Vstup do školní jídelny pro cizí osoby je zakázán. Pokud bude nutné osobní
jednání s vedoucí školní jídelny, použijte dezinfekci u vchodu a roušku.
16. O veškerých změnách Vás budeme informovat na školním webu nebo
prostřednictvím mailu.